Societate pe actiuni (SA)


- SOCIETATEA PE ACTIUNI (S.A) -

- ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimonial social- actionarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor;

- capitalul social este de 25.000 Euro, echivalent in lei, stabilit prin lege ,la fiecare 2 ani ,in functie de rata inflatiei;

-asociatii raspund patrimonial fata de terti in limita capitalului social subscris;
- numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2;
- organul deliberativ in cadrul societatilor pe actiuni este Adunarea generala, care

poate fi ordinara si extraordinara;

- societatea pe actiuni este administrata de unul sau mai multi administratori, numarul acestora fiind intotdeauna impar.

- Societatea pe actiuni poate fi administrata fie printr-un sistem unitar, fie prin unul dualist;
- In cazul sistemului unitar, societatea este administrata de Consiliul de administratie, care isi poate delega conducerea societatii catre unul sau mai multi directori, numind pe unul dintre ei director general;

- In cazul sistemului dualist, administrarea societatii pe actiuni se face de catre directorat si de catre un consiliu de supraveghere.

REGIMULFISCALAL SOCIETATII PE ACTIUNI

Impozitul pe venitul microintreprinderiloreste de 3% daca societatea :

o are capitalul socialdetinut de persoane, altele decât statul si autoritatile locale;

o nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata în Registrul Comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii;

o nu desfasoara activitati in domeniul bancar;

o nu desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;

o nu desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.

impozitul pe profit 16% prin optiune sau daca societatea depaseste venituri anuale de 65.000 Euro;

- impozitul pe dividende 16%;

- contributia la asigurarile sociale de sanatate 6,5% din profitul anual net;

- TVA optional intre 9% is 24% in functie de obiectul de activitate al societatii;

-administratorul nu poate cumula si calitatea de angajat in cadrul societatii pe toata durata mandatului;

In cazul in care doriti asistenta cu privire la infiintarea unei S.A, va rugam sa ne scrieti pe adresa de e-mail:jurimedoffice@gmail.com sau sa ne sunati la numarul de telefon 0723.575.737, pentru o programare la consultanta.