Drepturi de autor


Drepturi de autor

Fie că sunteţi advertiser, designer, proiectant, arhitect, scriitor, compositor sau artist, dacă sunteţi autorul unei creaţii originale cu o valoare comercială sau cultural este obligatoriu să vă înregistraţi şi protejaţi munca pentru a avea dreptul de autor ce vă permite să o vindeţi, să o licenţiaţi sau să vă daţi acordul pentru utilizarea ei. Potrivit art.1 din Legea 8/1996, dreptul de autor asupra unei opera literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra oricăror asemenea opere de creaţie intelectuală, este recunoscut şi garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului şi comport atribute de ordin moral şi patrimonial.

(2) Opera de creaţie intelectuală este recunoscută şi protejată, independent de aducerea la cunoştinţă publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar neterminată.

După înregistrarea dreptului de autor este recomandat să folosiţi simbolul © pentru a avertiza terţii asupra caracterului protejat al creaţiei.

Copyright sau dreptul de autor reprezintă ansamblul prerogativelor, inclusiv dreptul exclusiv de a reproduce, distribui, executa, afişa, sau de licenţă, de care se bucură autorii ca rezultat al unui effort creativ independent cu referire la operele create; instituţia dreptului de autor este instrumentul de protecţie a creatorilor si operelorlor.

Dreptul de autoreste un drept declarativ şi apare automat odată cu creaţia sau opera. În cazul unei valorificari comerciale sau a unor dispute trebuie furnizate dovezi legale certe asupra momentului creaţiei. Din momentul înregistrării deveniţi autor şi beneficiaţi de toate drepturile pe care legislaţia romanească şi internaţională le garantează.

După înregistrare sunteţi protejat atât în România cât şi înstrăinătate, în toate ţările tratatului de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr 156 din data de 17.04.1998.

Pentru consultanta si asistenta in vederea inregistrarii si disputelor privind drepturile de autor, ne puteti scrie pe adresa de e-mail: jurimedoffice@gmail.com sau sa ne sunati pentru programare la numarul de mobil 0723575737 .