Noutati


 • Comments: 0
 • 13 October 2016 10:33
 • in Noutati
 • by admin
 • Visits: 710
 • Last Modified: -/-

NOI REGLEMENTARI IN MATERIA AVIZELOR DE MUNCA PENTRU STRAININOI REGLEMENTARI IN MATERIA AVIZELOR DE MUNCA PENTRU STRAINI


Potrivit, OG 25/2016, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor au intrat in vigoare de la 1 octombrie 2016 urmatoarele reglementari:


1.Străinii, posesori ai unui permis de şedere temporară valabil, acordat în scopul reîntregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64alin.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificarea consta in faptul ca nu se mai solicita conditia unei casnicii consumate cu o durata de cel putin 3 ani inainte de data solicitarii inlocuirii permisului in scop de reintregirea familiei cu cel de sedere in scop de munca.


2.Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României la un alt angajator, fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

3.Contractele individuale de muncă încheiate de străinii cu şedere legală pe teritoriul României se suspendă de drept de la data la care angajatorul are cunoştinţă despre faptul că Inspectoratul General pentru Imigrări a stabilit obligaţia de returnare a străinului în cauză potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


4.Inspectoratul General pentru Imigrări informează are obligatia sa informeze în scris angajatorul unui străin cu privire la stabilirea obligaţiei de returnare a acestuia, în termen de maximum 10 zile de la dispunerea respectivei măsuri.


5.Angajatorul persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală poate sa desfăşoare pe teritoriul României activităţi compatibile cu funcţia pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului.

Modificarea consta in faptul ca a fost inlocuita conditia restrictiva de activitate efectiva a angajatorului cu activitatea compatibila cu functia pentru care se solicita incadrarea strainului.


6.Strainul nu va mai fi obligat ca pana acum sa aiba cunostinte minime de limba romana ci este suficient sa cunoasca o limba de circulatie internationala.


7.In ceea ce priveste procedura de solutionare a avizelor de munca de catre Biroul de Imigrari competent s-au introdus noi reglementeri :

a)În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare sunt necorespunzătoare, Inspectoratul General pentru Imigrări comunică solicitantului ce informaţii suplimentare sunt necesare şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile. b)Termenul de solutionare a dosarului se suspendă până la primirea de către Inspectoratul General pentru Imigrări a informaţiilor sau a documentelor suplimentare necesare. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut in notificare , cererea poate fi respinsă.

c)Soluţionarea cererilor pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare se va realiza cu luarea în considerare a circumstanţelor specifice fiecărui caz în parte, respectând principiul proporţionalităţii.
8.Avizul de angajare/detaşare se va anula de catre Inspectoratul General pentru Imigrări si daca:

Angajatorul/beneficiarul prestării de servicii nu se prezintă la Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea ridicării avizului de angajare/detaşare, în termen de 30 de zile de la data programată pentru soluţionarea cererii, sau solicită în mod expres anularea

avizului de angajare/detaşare înainte de obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă sau detaşare de către strain.


9. In materia contraventiilor exista cateva clarificari de continut dupa cum urmeaza:


Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:


a) primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin fără aviz de angajare sau de detaşare, cu sau fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată;

b) primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin cu şedere ilegală, cu sau fără contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoană identificată.


Text redactat de

Consilier juridic Turcu Silviu -Bogdan

Manager partner Jurimed SRL

www.jurimed.roShare
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

No Comments Yet...

Info! Sorry only registered and logged in users can post comments. Please sign in or register.