Noutati


 • Comments: 0
 • 08 August 2016 16:39
 • in Noutati
 • by admin
 • Visits: 850
 • Last Modified: 09 August 2016 12:07

CONDITII PENTRU OBTINEREA VIZEI DE AFACERI ( COMERCIALE) IN ROMANIA PENTRU CETATENII NON-U.E

Pentru a obtine viza de afaceri in Romania, strainul trebuie sa obtina mai intai avizul tehnic de specialitate pentru planul de afaceri.

 

Avizul tehnic de specialitate se obtine de la Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri (M.E.I.M.M.M.A.)

In vederea obtinerii avizului tehnic de specialitate, cetateanul strain interesat trebuie să indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa detina calitatea de asociat/actionar al societatii care urmeaza sa beneficieze de investitie;

b) sa detina si sa exercite atributii de conducere in societatea care urmeaza sa beneficieze de investitie;

c) sa investeasca in societatea în care deţine calitatea de asociat/actionar cel putin 100.000 euro, daca este asociat al unei societati cu raspundere limitata, si cel putin 150.000 euro, daca este actionar al unei societati pe actiuni;

d) proiectul de investitii sa fie necesar, pertinent si util derularii activitatii autorizate a fi desfasurata, sa demonstreze eficienta tehnico-economica, rentabilitatea, sustenabilitatea si viabilitatea pentru minimum 3 ani consecutivi celui in care s-a finalizat investitia;

e) societatea care urmeaza sa beneficieze de investitie sa nu aiba datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;

f) societatea care urmeaza sa beneficieze de investitie sa nu se afle in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii.

In vederea dobandirii avizului tehnic de specialitate necesar obtinerii vizei de lunga sedere in Romania pentru desfasurarea de activitati comerciale, investitorul va realiza un plan de afaceri in care va demonstra necesitatea investitiei si beneficiile aduse Romaniei prin investitia ce urmeaza a se realiza, precum si calendarul crearii si ocuparii noilor locuri de munca cu normă întreaga.

In cadrul planului de afaceri trebuie justificata fiecare cheltuiala in vederea demonstrarii necesitatii, realizarii acesteia în desfasurarea activitatilor pentru care se solicita aprobarea investitiei.

Activele achizitionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie sa fie noi (cu exceptia cladirilor), iar pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta în Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Activele achizitionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, conform legislatiei in vigoare, si se vor regasi în activele imobilizate ale societatii.

Nu se permit achizitionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile si nici achiziţionarea în sistem leasing.

Activele achiziţionate constand în spatii pentru desfasurarea activitatii vor fi inscrise în cartea funciara.

In urma obtinerii avizului tehnic de specialitate, se va solicita viza tip D/AC de la misiunea diplomatica a Romaniei din tara de origine sau din tara unde strainul isi are resedinta.

Viza este valabila maxim 6 luni de la data emiterii.

Cu 30 de zile inainte de data expirarii vizei tip D/AC se vor depune actele in Romania la Inspectoratul General pentru Imigrari in vederea obtinerii permisului de sedere temporara pe teritoriul Romaniei.

Permisul de sedere in scop de activitati comerciale se acorda pentru o perioada de 1 an cu posibilitatea prelungirii cu 30 de zile inainte de data expirarii.

EXCEPTIA :

pentru investitii mai mari de 500.000 euro sau 50 de angajati permisul de sedere se acorda pe o perioada de 3 ani.

Pentru investitii mai mari de 1.000.000 euro sau 100 de angajati permisul de sedere se acorda pe o perioada de 5 ani.


Text editat de,

Consilier juridic Turcu Silviu-Bogdan

Manager partner Jurimed SRL


Pentru asistenta de specialitate personalizata va rugam sa ne contactati pe adresa: jurimedoffice@gmail.com


 

Share
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

No Comments Yet...

Info! Sorry only registered and logged in users can post comments. Please sign in or register.