Noutati


 • Comments: 0
 • 09 June 2016 10:06
 • in Noutati
 • by admin
 • Visits: 735
 • Last Modified: 16 June 2016 08:49

CONDIṬII DE ACORDARE A ESALONĂRII LA PLATA DE CATRE ANAF PENTRU DEBITORII CARE NU DEṬIN BUNURI IN PR


CONDIṬII DE ACORDARE A ESALONĂRII LA PLATA DE CATRE ANAF PENTRU DEBITORII CARE NU DEṬIN BUNURI IN PROPRIETATE SAU ACESTEA SUNT INSUFICIENTE PENTRU A CONSTITUI GARANṬII


Potrivit art.186 alin.4 din Codul de procedura fiscala din 2015, organul fiscal poate acorda esalonarea la plata fara a se constitui garantii suplimenare daca sunt indeplinite urmatoarele condiţii :

 1. debitorul face dovada ca nu deţine bunuri in proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru a constitui garantiile prevazute de art.193 Cod de procedura fiscal;

 2. debitorul se afla în dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aiba capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare la plata; Aceste situatii se apreciaza de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiara ori a altor informatii si/sau documente relevante, prezentate de debitor sau detinute de organul fiscal;

c)debitorul sa nu se afle în procedura insolventei;

d)debitorul sa nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

e)debitorului sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor articolului 25 şi26 Cod de procedura fiscala.

Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive în sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, condiţia se considera indeplinita.

f) debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Aceasta conditie trebuie îndeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

Conditia prevazuta la litera f se considert îndeplinita si în cazul în care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal.

Cererea de acordare a esalonarii la plata se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin poşta cu confirmare de primire şi se solutioneaza de organul fiscal competent, în termen de 60 de zile de la data înregistrarii cererii.

Continutul cererii, precum şi documentele justificative care se anexeaza acesteia se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Cererea de esalonare poate fi retrasa de debitor pana la emiterea deciziei de esalonare la plata sau a deciziei de respingere.

Organul fiscal competent comunica debitorului decizia prin care se ia act de retragerea cererii.

Prin retragerea cererii, debitorul nu pierde dreptul de a depune o nouă cerere.

Dezavantajul acestui tip de esalonare este ca penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate nu se amână la plată şi se includ în eşalonare.

Se poate observa ca legiuitorul nu a instituit o obligatie absoluta in sarcina ANAF de a accepta orice cerere de esalonare, dar daca firma dvs indeplineste conditiile de mai sus ar trebui depusa o cerere la organul fiscal competent pentru ca ulterior intr-o contestatie la executarea silita sau declarare a starii de insolventa ori de faliment sa nu se atraga raspunderea administratorului/asociatilor pentru reaua-credinta la plata impozitelor.

Sursa: Codul de procedura fiscala din 2015

Consilier juridic ,

Turcu Silviu-BogdanPentru detalii privind cazul dvs si asistenta ne puteti scrie pe adresa de e-mail: jurimedoffice@gmail.com

Share
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

No Comments Yet...

Info! Sorry only registered and logged in users can post comments. Please sign in or register.