Noutati


 • Comments: 0
 • 30 May 2016 14:24
 • in Noutati
 • by admin
 • Visits: 737
 • Last Modified: 30 May 2016 14:51

AMENZI URIASE PENTRU ANGAJAREA STRAINILOR FARA AVIZ DE MUNCA


AMENZI URIASE

PENTRU ANGAJAREA STRAINILOR FARA AVIZ DE MUNCA


Angajatorul persoana juridica sau persoana fizica cu sediul social ori profesional,respectiv domiciliul în Romania ori filiala din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul în strainatate, care incadreaza in munca un strain în conditiile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, are obligatia sa solicite avizul de munca pentru cetatenii straini care nu au cetatenia intr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

Avizul de munca se solicita de la Biroul pentru Imigrari din raza judetului unde are sediul social/ profesional angajatorul.

De cele multe ori angajatorii incheie contracte de munca cu cetatenii straini care nu sunt cetateni ai U.E, dar care care au permis de sedere permanenta / temporara in alt stat membru U.E. Aceasta greseala constituie contraventie sanctionata cu o amenda de minim 10.000 lei conform art. 36, alin.1 din OUG nr 25/2014,privind incadrarea în munca şi detaşarea strainilor pe teritoriul Romaniei cu modificarile ulterioare coroborata cu art.260, alin.1, litera e din Codul Muncii.

Primirea la munca a unui cetatean strain fara aviz de munca pe langa sanctiunea amenzii de minim 10.000 lei atrage si sanctiunea complementara a decaderii dreptului angajatorului de a mai incheia raporturi de munca cu cetateni straini pe o perioadǎ de 3 ani de la data sanctiunii, potrivit art.4, alin.2, litera d din ordonanta nr. 25/2014 privind incadrarea in munca şi detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei.


Singurele exceptii cand nu se solicita aviz de munca in vederea incheierii unui contract de munca cu un cetatean strain sunt prevazute la art.3 din OG nr.25/2014 dupa cum urmeaza:


 - strainii al caror acces liber pe piata muncii din Romania este stabilit prin tratate incheiate de Romania cu alte state; ( exemplu: cetatenii Uniunii Europene art.45 din T.F.U.E ).


 - strainii care urmeaza sa desfasoare activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activităţi specific cu caracter temporar în institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, în baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica, si personalul cu calificare speciala, în baza ordinului ministrului educaţiei nationale, precum şi strainii care desfasoara activitati artistice în institutii de cultura din Romania, in baza ordinului

ministrului culturii;


 - strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;


 - strainii care sunt numiti la conducerea unei filiale, reprezentante sau sucursale de pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul în strainatate, în conformitate cu actele prevazute de legislatia romana care fac dovada în acest sens;


 - strainii titulari ai dreptului de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei;


 - strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei în calitate de membri de familie ai unui cetatean roman;


 - strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii;


 - strainii titulari ai dreptului de sedere temporara acordat potrivit prevederilor art. 130 din Ordonanta Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;


 - strainii care au beneficiat anterior de un drept de sedere pe teritoriul Romaniei de cel putin 3 ani, in calitate de membri de familie ai unui cetatean roman şi care se afla în una dintre situatiile prevazute la art.64 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;


 -  strainii care au dobandit o forma de protectie în Romania;


 - solicitantii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piata fortei de munca potrivit Legii nr.122/2006 privind azilul în Romania, cu modificarile şi completarile ulterioare, daca se mai afla în procedura de determinare a unei forme de protectie;


 - strainii tolerati, pe perioada cat li s-a acordat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei.


Strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii pot fi incadrati în munca pe teritoriul Romaniei fara aviz de angajare numai cu contract individual de munca cu timp partial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.


Pentru consultanta si asistenta de specialitate in vederea intocmirii si depunerii documentatiei pentru obtinere aviz de munca straini ne puteti scrie pe adresa de e-mail: jurimedoffice@gmail.com


Editat de consilier juridic ,

Turcu Silviu Bogdan


Share
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

No Comments Yet...

Info! Sorry only registered and logged in users can post comments. Please sign in or register.