Vize sedere permanenta


Vize sedere permanentaOBTINERE PERMIS DE SEDERE REZIDENT PE TERMEN LUNG – CE (stabilirea domiciliului pe teritoriul Romaniei)


Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.

Acordarea vizei de sedere permanenta in Romania

Dreptul de sedere pe termen lung se acorda, la cerere, pe perioada nedeterminata, strainilor care sunt titulari ai unui permis de sedere pe termen scurt in Romania.


Dreptul de sedere permanenta nu se acorda urmatoarelor categorii de straini:


a)titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii

b)solicitanti de azil

c)beneficiari ai protectiei umanitare temporare sau ai protectiei temporare

d)titulari ai dreptului de sedere conferit de viza de scurta sedere, viza diplomatica sau de serviciu.


Dreptul de sedere permanenta se acorda strainilor care sunt titulari ai unui drept de sedere daca indeplinesc urmatoarele conditii:


a)Au avut un drept de sedere continua pe teritoriul Romaniei in ultimii 5 ani anterior depunerii cererii, astfel:

    i)in aceasta perioada nu au absentat de pe teritoriul Romaniei mai mult de 6 luni consecutive si nu depasesc ,in total, 10 luni de absenta

    ii)in aceasta perioada impotriva strainului nu a fost dispusa nicio masura de indepartare de pe teritoriul national

    iii)la stabilirea acestei perioade se ia in calcul jumatate din perioada de sedere in scop de studii

    iv)la stabilirea acestei perioade nu se ia in calcul dreptul de sedere conferit de viza de scurta sedere, viza diplomatica sau de serviciu si nici dreptul de sedere obtinut pentru desfasurarea de activitati ca lucrator sezonier

    v)acesta perioada se poate reduce la 4 ani, in cazul persoanelor carora li s-a recunoscut statutul de refugiat sau li s-a acordat protectie subsidiara in Romania in conditiile legii precum si cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

    vi)aceasta perioada se reduce la jumatate, in cazul persoanelor carora li s-a recunoscut statutul de refugiat sau li s-a acordat protectie subsidiara in Romania, casatorite de cel putin 5 ani cu un cetatean roman


b)fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim net pe economie, cu exceptia strainilor membri de familie cetateni romani

c)fac dovada asigurarii sociale de sanatate

d)fac dovada detinerii legale a spatiului de locuit, in conditiile legii

e)cunosc limba romana ,satisfacator

f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica si siguranta nationala.

Strainilor de origine romana sau nascuti in Romania, precum si celor a caror sedere este in interesul statului roman li se poate acorda dreptul de sedere permanenta fara indeplinirea conditiilor prevazute la lit.a)-e)


Minorii ai caror parinti sunt titulari ai unui drept de sedere permanenta li se poate acorda acelasi statut fara indeplinirea conditiilor prevazute mai sus.


De asemenea , strainii care fac dovada ca au efectuat investitii de minimum 1.000.000 de euro sau au creat peste 100 de locuri de munca cu norma intreaga li se poate acorda dreptul de sedere permanenta fara a mai fi nevoie indeplinirea conditiilor de la literele a)-e)


Dreptul de sedere pe termen lung se acorda posesorilor de Carte albastra a UE care au avut un drept de sedere continua pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, in calitate de posesori ai Cartii Albastre a UE, din care, drept de sedere continua in ultimii 2 ani dinaintea datei de depunere a cererii in cauza, ca posesori ai Cartii albastre a UE, pe teritoriul Romaniei, daca indeplinesc ,cumulativ ,urmatoarele conditii:


    a) in acesta perioada nu au absentat de pe teritoriul statelor membre al Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene mai mult de 12 luni consecutive si nu depasesc 18 luni de absenta in total

    b) in aceasta perioada, impotriva strainilor nu a fost depusa nicio masura de indepartare de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene.

    c) Fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut garantat in plata, cu exceptia strainilor membrii de familie ai cetatenilor romani

    d) Fac dovada asigurarii in sistemul de asigurari sociale de sanatate

    e) Fac dovada detinerii legale a spatiului de locuit, in conditiile legii

    f) Cunosc limba romana, cel putin , la nivel satisfacator


Nu prezinta pericol pentru ordinea publica si sanatatea publica


Dreptul de sedere permanenta inceteaza in urmatoarele situatii:


    a) in cazul anularii sau revocarii

    b) in cazul obtinerii unui drept de sedere permanenta pe teritoriul altui stat

    c) in cazul absentei de pe teritoriul statului roman pentru o perioada mai mare de 12 luni consecutive, cu exceptia situatiei in care, in aceasta perioada, strainul a beneficiat de un drept de sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene.

    d) In cazul absentei de pe teritoriul statului roman pe o perioada mai mare de 6 ani, consecutivi, chiar daca in aceasta perioada a beneficiat de un drept de sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene.

    e) La cerere sau la dobandirea cetateniei romane

    f ) In cazul absentei de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, pe o perioada mai mare de 2 ani consecutivi, a rezidentului pe termen lung , posesor al unui permis de sedere pe termen lung cu mentiunea” fost posesor de Carte albastra U.E. sau a membrilor sai de familie carora le-a fost acordat statutul de rezident pe termen lung.


Strainii care se afla in una din situatiile de incetare a activitatii conform literelor b si d din Codul Muncii, si se gasesc pe teritoriul Romaniei, in termen de 30 zile de la data comunicarii, pot solicita eliberarea unui permis de sedere temporara pentru scopurile si in conditiile prevazute de lege.


Avocatii Centrului Jurimed va stau la dispozitie cu informatii suplimentare la numarul de telefon: +40723.575.737.