Societate in comandita simpla


- SOCIETATE IN COMANDITA SIMPLA -

- ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimonial social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati- comanditarii raspund numai pana la concurenta aportului lor;

- Pentru societatile in comandita simpla nu este prevazut cuantumul minim pentru capitalul social;

- Numarul asociatilor nu este prevazut de catre actul normativ, aceasta reglementare fiind lasata la aprecierea fondatorilor;

- Administratia societatii in comandita simpla se va incredinta unuia sau mai multor asociati comanditati;

- Comanditarul poate incheia operatiuni in contul societatii numai pe baza unei procuri speciale pentru operatiunile determinate, date de catre reprezentantii societatiiinscrisa in Registrul Comentului.

REGIMULFISCALAL SOCIETATII IN COMANDITA SIMPLA


Impozitul pe venitul microintreprinderiloreste de 3% daca societatea :

o are capitalul socialdetinut de persoane, altele decat statul ┼či autoritatile locale;

o nu se afla in dizolvare cu lichidare, inregistrata la Registrul Comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii;

o nu desfasoara activitati in domeniul bancar;

onu desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;

nu desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.


impozitul pe profit 16% prin optiune sau daca societatea depaseste venituri anuale de 65.000 Euro;

- impozitul pe dividende 16%;

- contributia la asigurarile sociale de sanatate 6,5% din profitul anual net;

-TVA optional intre 9% is 24% in functie de obiectul de activitate al societatii;

-administratorul poate cumula si calitatea de angajat in cadrul societatii pe toata durata mandatului;

In cazul in care doriti asistentacu privire la infiintarea unei SCS, va rugam sa nescrieti pe adresa de e-mail:jurimedoffice@gmail.com sau sa ne sunati la numarul de telefon 0723.575.737, pentru o programarela consultanta.