Societate in comandita pe actiuni


- SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI -

al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimonial social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati- comanditarii sunt obligati numai la plata actiunilor;
societatea in comandita pe actiuni este reglementata de aceleasi dispozitii ca si societatea pe actiuni, in ceea ce priveste actul constitutiv, iar, in ceea ce priveste capitalul social al acesteia acesta trebuie sa fie ca si in cazul societatii pe actiuni de 25.000 Euro, sau echivalentul a 90.000 lei.


REGIMULFISCALAL SOCIETATII IN COMANDITA PE ACTIUNI:


impozitul pe venitul microintreprinderilor este de 3% daca societatea :

o are capitalul socialdetinut de persoane, altele decat statul şi autoritatile locale;

o nu se afla în dizolvare cu lichidare, inregistrata la Registrul Comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii;

o nu o nu desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;

o nu desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei şi managementului.


impozitul pe profit 16% prin optiune sau daca societatea depaseste venituri anuale de 65.000 Euro;

-impozitul pe dividende 16%;

- contributia la asigurarile sociale de sanatate 6,5% din profitul anual net;

-TVA optional intre 9% is 24% in functie de obiectul de activitate al societatii;

-administratorul nu poate cumula si calitatea de angajat in cadrul societatii pe toata durata mandatului.


In cazul in care doriti asistentacu privire la infiintarea unei SCA, va rugam sa nescrieti pe adresa de e-mail:jurimedoffice@gmail.com sau sa ne sunati la numarul de telefon 0723.575.737, pentru o programarela consultanta.