Societate cu raspundere limitata debutanta (SRL-D)


- SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA DEBUTANTA (SRL-D) -

Potrivit O.U.G. nr. 6/2011 asociatul unui SRL-D  trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


1. Sa aiba cetatenie romana si capacitate deplina de exercitiu si varsta intre 18-35 de ani;
2. Anterior inmatricularii societatii la Registrul Comertului sa nu mai fi detinut calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei alte intreprinderi din Spatiul Economic European;

3. Sa infiinteze pentru prima data o societate cu raspundere limitata respectand conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
4. Sa completeze si sa depuna la sediul Registrului Comertului o declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile prevazute la punctul 2;

Alaturi de aceste conditii prevazute pentru intreprinzatori, societatea in sine trebuie sa indeplineasca alte cateva conditii, fiindu-i chiar interzise anumite activitati economice.

 

Printre conditii se numara:

1. S.R.L D-ul trebuie sa functioneze pe durata nedeterminata, in conditiile Legii nr. 31/1990,  republicata;

2. Sa se incadreze in categoria microintreprinderilor conform Legii nr. 346/2004;

3. Sa fie infiintata de un intreprinzator debutant;

4. Sa aiba in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia natională in vigoare (CAEN).

5. Activitati ce nu pot fi intreprinse sunt: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, explozibili, tutun, alcool.

 

 Facilitatile unui  SRL-D:

1. Se acorda prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM-uri (A.I.P.P.I.M.M.) alocatii financiare nerambursabile cu valoare de 50% dar nu mai mult de 10.000 euro din valoarea proiectului aferent planului de afaceri;

2. Se acorda garantii de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri pentru creditele contractate de tinerii antreprenori in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M;

3. Debutantii sunt scutiti de plata contributiilor de asigurari sociale, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe perioada nedeterminata;

4. Debutantii sunt scutiti, de asemenea, de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la Registrul Comertului pentru inregistrarea microintreprinderii;

In cazul in care doriti asistenta  cu privire la infiintarea unei S.R.L: – D, va rugam sa ne  scrieti pe adresa de e-mail:jurimedoffice@gmail.com sau sa ne sunati la numarul de telefon 0723.575.737, pentru o programare  la consultanta.