Legislatie sumara


Legislatie sumara

1. Legea nr.84/1998 (*republicata*) privind marcile si indicatiile geografice;

2. Hotarârea Guvernului nr. 1.134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.84/1998 ;

3.Ordonanta guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele in domeniul protecţiei proprietatii industriale şi regimulde utilizare a acestora;

4. Aranjamentul de la Madrid referitor la inregistrarea internationala a marcilor.

5. Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid;

6.Regulamentul comun de aplicare a Aranjamentului de la Madrid si a Protocolului;

7.Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in scopul inregistrarii marcilor;

8.Directiva 2008/95/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului privind mărcile;

9.Regulamentul CE nr.207/2009 privind marca comunitară;

10.Regulamentul CE nr.2868/1995 privind aplicarea regulamentului mărcii comunitare;


Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.