Insolventa


Insolventa

Avocatii  Jurimed, ofera consultanta si asistenta juridica persoanelor fizice si juridice in domeniul insolventei .


Insolventa debitorului – o reprezeinta insuficienta fondurilor pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile - se prezuma atunci cand acesta nu a platit datoria fata de creditor dupa 60 de zile . Insolventa este iminenta atunci cand se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei.

Pentru formularea unei cereri de deschidere a procedurii de insolventa trebuie sa existe o valoare-prag atat pentru debitor, cat si pentru creditor, respectiv de 40.000 de lei.

In situatia unei reoragnizari judiciare planul de reorganizare va putea fi propus de catre debitor, cu aprobarea AGA, daca procedura a fost declansata de acesta, de catre administratorul judiciar sau de unul sau mai multi creditori detinand impreuna cel putin 20% din valoarea totala a creantelor. Nu va putea propune un plan de organizare acel debitor care a mai apelat la procedura insolventei in ultimii cinci ani.

Executarea planului de reorganizare este propusa sa fie realizata pe o perioada de un an, putand fi prelungita cu pana la 12 luni, dar fara a depasi doi ani.

Planul se considera acceptat daca este aprobat de detinatorii a cel putin 50% din totalul valoric al creantelor il aproba.

Persoanele carora le este imputata insolventa unei firme sunt obligate sa acopere din propria avere, partial sau integral, datoriile societatii respective si nu vor mai avea dreptul sa ocupe pozitia de administrator la alte companii timp de 10 ani de la data hotararii judecatoresti definitive.

Judecatorul sindic va putea debloca anumite situatii, atunci cand creditorii nu sunt activi in procedura. Astfel, daca nu se poate lua o hotarare in adunarea sau in comitetul creditorilor, administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar poate sesiza instanta in vederea pronuntarii unei hotarari, fiind prevazuta prin lege obligatia judecatorului sindic de a se pronunta asupra viabilitatii planului de reorganizare, propus de debitor sau creditori si aprobat de adunarea creditorilor.

Creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea totala a creantelor poate sa decida, fara consultarea adunarii creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator judiciar in locul celui provizoriu.

Temeiul legal il constituie Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa care au fost publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 620 din 4 octombrie 2013.

Pentru  consultanta  si  asistenta cu  privire la  procedura insolventei,  va  rugam  sa ne scrieti pe adresa de e-mail:jurimedoffice@gmail.com sau ,sa ne sunati la numarul de telefon 0723.575.737, pentru o programare la consultanta.