Inregistrare marci


Inregistrare marci


Despre marci:

Inregistrarea marcii produce efecte cu incepere de la data depozitului reglementar al marcii, pentru o perioada de 10 ani.La cererea titularului, inregistrarea marcii poate fi reinnoita la implinirea fiecarui termen de 10 ani, cu plata taxei prevazute de lege.


Cererea de reinnoire a inregistrarii marcii poate fi facuta inainte de expirarea duratei de protectie in curs, dar nu mai devreme de 3 luni inainte de expirarea acestei durate.
Reinnoirea inregistrarii marcii opereaza incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii duratei de protectie in curs.


De ce sa inregistram o marca la OSIM?

Potrivit legii titularul unei marci inregistrate la OSIM poate cere sub sanctiunea de daune interese sau pedeapsa cu inchisoarea, sa fie interzise tertilor, in special, urmatoarele acte:


a) aplicarea marcii pe produse sau pe ambalaje;

b) oferirea produselor sau comercializarea ori detinerea lor in acest scop sau, dupa caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub marca inregistrata;


c) punerea in libera circulatie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum si acordarea oricarei alte destinatii vamale, asa cum acestea sunt definite in reglementarile vamale,
a produselor sub marca inregistrata;


d) utilizarea marcii inregistrate
pe documente sau pentru publicitate;Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.