Dreptul Muncii


Dreptul MunciiJuristii Jurimed, ofera consultanta si asistenta juridica persoanelor persoanelor fizice autorizate si juridice la instantele de toate gradele si la autoritatile publice cu atributii jurisdictionale in domeniul:

1.Litigii intre agajati si angajatori privind contractul de munca;

2.Redactare acte juridice ( contracte de munca, regulamente de ordine interioara, fisa postului, criterii de evaluare, memorii, etc);

3.Selectie forta de munca;

4. Litigii privind sanatatea si securitatea in munca;

5.Litigii privind contributiile la asigurarile sociale;

6.Discriminare la locul de munca.

Reglementarile principale privind legislatia in domeniul muncii sunt cuprinse in :

Codul muncii republicat;

Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, cu modificarile ulterioare;

Ordonanţă de urgenţă nr. 56 din 20/06/2007, privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, cu modificarile ulterioare;

Legea 319/2006privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificarile ulterioare;

Legea 346 din 2002 - Legea privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale republicata;

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati cu modificarile ulterioare;

Legea Nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii actualizata.


Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.