Dreptul Mediului


Dreptul Mediului


Juristii Jurimed, ofera consultanta si asistenta juridica persoanelor fizice autorizate si juridice la instantele de toate gradele si la autoritatile publice cu atributii jurisdictionale in domeniul dreptului mediului:

-autorizatii de mediu pentru toate activitatile economice care necesita aprobari in domeniul mediului;

Cele mai solicitate autorizatii de mediu sunt pentru: spalatorii auto; benzinarii; colectare fier vechi; colectare de materiale neferoase; colectare deseuri reciclabile; restaurante, hoteluri, fabrici si ateliere, e.t.c.

-litigii de mediu

Legislatie sumara:

O.U.G nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;

Lista activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului conform Anexei nr. 1 din Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

H.G. nr.1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului si Pădurilor;

Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice;

OUG nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;

Legea apelor nr.107/1996 cu modificările si completările ulterioare.

ORDIN nr. 1223 din 29 noiembrie 2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

REGULAMENTUL (CE) NR. 1418/2007 AL COMISIEI din 29 noiembrie 2007, privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică;

REGULAMENTUL (CE) NR. 1013/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri;

HOTĂRÂRE nr. 448 din 19 mai 2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificarile ulterioare;


Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.