Drept Comercial


Drept ComercialJuristii Jurimed, ofera consultanta si asistenta juridica persoanelor fizice autorizate si juridice la instantele de toate gradele si la autoritatile publice cu atributii jurisdictionale in domeniul:

1.Contracte comerciale interne si internationale ( contract de vanzare-cumparare marfa intern; contract de vanzare-cumparare marfa international; contract de transport intern; contract de transport international; contract de leasing; contract de franciza; contract de comision; contract de depozit; contract de know-how; contract de antrepriza; contract de engineering, contract de consignatie, act constitutiv societate,contract de asigurare etc.)

2.Litigii intre asociatii, respectiv actionarii societatilor;

3.Litigii intre asociatii si administratorii societatilor;

4.Litigii intre comercianti ;

5.Litigii intre comercianti si clienti.

Despre comerciant:

Legea 71/2011, in art.6 alin.1 prevede ca noţiunea de comerciant ce va apărea în orice dispoziţie legală aplicabilă după intrarea in vigoare a Noului Cod Civil se va considera făcută cu privire la orice persoană fizică, respectiv juridică supusă înregistrării în registrul comerţului. Prin excepţie de la definiţia dată în alineatul 1, alineatul 2 dispune că noţiunea astfel definită nu e aplicabilă în legea privind mărcile şi indicaţiile geografice, în legea privind clauzele abuzive sau în Codul Consumului, ca să exemplificăm doar trei dintre actele normative scutite de noua definiţie. Potrivit Legii de aplicare a Noului Cod Civil noţiunea de "profesionist” include noţiunile de comerciant, aceasta din urma devenind o subcategorie a celei de profesionist.

Calitatea de comerciant implica un statut juridic diferit de cel al necomercianţilor, cu consecinte deosebite asupra raporturilor juridice la care participa. In interesul bunei desfăşurări a activităţii comerciale si a protejării intereselor participanţilor la aceasta activitate, legea instituie anumite obligaţii pentru comercianţi, considerate obligaţii profesionale ale comercianţilor. Astfel, înainte de începerea activităţii comerciale; comerciantul este obligat sa ceara înmatricularea in registrul comerţului; in cursul exercitării activităţii trebuie sa ceară înscrierea în acelaşi registru a menţiunilor privind actele si faptele a căror înregistrare este prevăzuta de lege; la încetarea activităţii, trebuie sa ceara radierea înmatriculării din registrul comerţului. De asemenea, orice comerciant are obligaţia să ţină anumite registre comerciale (de contabilitate) în care să consemneze toate operaţiunile comerciale. In sfârşit, comerciantul este obligat să desfăşoare activitatea comercială în condiţiile unei concurenţe loiale.

Cadrul legal larg il reprezinta Codul Civil, Codul comercial cu modificarile ulterioare , Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare, privind societatile comerciale, LEGE Nr. 26 / 1990 Republicată privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice,precum si numeroase alte acte legislative.

Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.