Drept Civil


Drept CivilJuristii Jurimed, ofera consultanta si asistenta juridica persoanelor persoanelor fizice autorizate si juridice la instantele de toate gradele si la autoritatile publice cu atributii jurisdictionale in domeniul:

· Drepturi Reale( proprietate; uz; uzufruct; abitatie, superficie)

· Revendicari mobiliare si imobiliare;

· Obligatii de a da; a face; a nu face;

· Recuperare de debite;

· Litigii contracte civile( donatie, inchiriere, comodat,vanzare-cumparare, antecontract de vanzare-cumparare; mandat, depozit, e.t.c)

· Tranzactii;

· Actiuni posesorii; confesorii; negatorii; granituire; ereditate; evacuare; constatare;

· Redactare contracte civile

· Contestatii la executare

Toate institutiile de drept si procedurile de mai sus sunt reglementate de Legea nr.287/2009, republicata privind Codul Civil, Codul de procedura civila precum si de alte legi speciale.

Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.