Despre mediere


Ce este medierea?Medierea este un proces voluntar pentru rezolvarea disputelor, in care o a treia parte acceptata, denumita mediator autorizat , impartiala si neutra, fara putere autoritara in luarea deciziei, asista partile in disputa, in cadrul unei intalniri fata in fata, avand ca scop principal ca acestea sa ajunga la un acord acceptat, denumit acord de mediere, in beneficiul ambelor parti.

Procedura de mediere in Romania este reglementata, prin legea 192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile ulterioare.

Procedura de mediere si recunoasterea acordului de mediere in Uniunea Europeana, este reglementata prin directiva 2008/52/CE, privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala.

Potrivit art.2 din Legea 192/2006, privind medierea,cu modificarile ulterioare daca legea nu prevede altfel, partile sunt obligate sa participe la sedinta de informare, privind avantajele medierii, inclusiv daca este cazul, dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie penala, precum si in alte materii in conditiile prevazute de lege.

Daca partile refuza sa se prezinte la sedinta de informare, instanta poate sa sanctioneaza partea care nu s-a prezentat cu amenda judiciara cuprinsa intre 100 lei si 1000 lei, potrivit art.187, alin1, paragraful 1, litera f, Cod de procedura civila.

Incepand cu 1 august 2013, instanta v-a respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea anterior introducerii cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului, pana la termenul dat de instanta in acest scop pentru litigiile care au urmatorul obiect:

 

 • drept civil (posesie, stramutare de hotare, granituire, orice alt litigiu care priveste vecinatatea )
 • in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare de deschiderea procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la registrul comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art.1013-1024 sau la cea prevazuta la art. 1025-1032 din Legea nr.134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • dreptul familiei (partaj, divort, exercitiul drepturilor parintesti, etc);
 • dreptul muncii (incheiere, executare, inchidere contracte de munca);
 • protectia consumatorului;
 • malpraxis, in masura in care nu exista o lege speciala;

 

Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti  pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.

Care sunt avantajele medierii?

 • Este o procedura mai putin costisitoare decat un proces in instanta;
 • Timpul de rezolvare a disputei este extrem de redus in comparatie cu termenul de solutionare a litigiului in instanta;
 • Este o procedura informala, sedintele de mediere putand fi programate in functie de disponibilitatea partilor;
 • Disputele din sedinta de mediere si deciziile partilor ca urmare a acordului de mediere sunt confidentiale, spre deosebire de hotararea judecatorului, care este una publica;
 • Partile isi decid singure "soartaā€¯, spre deosebire de instanta de judecata unde judecatorul impune solutia;
 • Ambele parti obtin rezultate satisfacatoare in urma semnarii acordului de mediere;

 

Sedintele de mediere se desfasoara intr-un cadru civilizat, elegant, in care partile se pot concentra asupra variantelor de solutionare a problemelor, spre deosebire de conditiile stresante ale sedintelor de judecata.

Cine este mediatorul?

Mediatorul este acea persoana, autorizata de Consiliul de Mediere in baza Legii 196/2006, privind medierea , care ajuta partile in conflict sau in litigiu, prin tehnici specifice, sa ajunga la un acord de tip castig-castig, ca alternativa la instanta de judecata.

Mediatorul este ales de partile in conflict;

Mediatorul nu este judecator si nici avocat;

Mediatorul este neutru si impartial;

Mediatorul nu da solutii, ci ajuta partile sa gaseasca solutii pentru rezolvarea, conflictului, respectiv litigiului.


Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti  pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.

Care este rolul mediatorului?

Mediatorul conduce procesul de mediere; ajuta partile sa vina la mediere; ajuta partile sa comunice si sa negocieze; ajuta partile sa se inteleaga reciproc, avand ca finalitate intocmirea acordului de mediere.

Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti  pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.

Care este rolul avocatilor in procesul de mediere?

 

 • sa asiste si sa dea consultanta clientului

 

Prezenta avocatului la sedinta de mediere in toate tipurile de disputa este optionala,(partile pot participa la sedinta de mediere fie singure, fie asistate de avocatul agreat) in functie de dorinta partilor implicate.

Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti  pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.

Drepturile partilor in procedura medierii:

 • Sa aleaga mediatorul;
 • Sa decida daca participa la procesul de mediere;
 • Sa fie informate gratuit cu privire la procedura medierii;
 • Sa fie informate in prealabil cu privire la onorariul mediatorului;
 • Sa isi defineasca propriile nevoi, probleme, solutii;
 • Sa participe la un proces de mediere corect;
 • Sa fie asistate de un avocat daca considera necesar;
 • Sa fie asistate de un mediator neutru si impartial;
 • Dreptul la confidentialitatea informatiilor divulgate mediatorului;
 • Sa renunte la procedura medierii in orice faza a acesteia ;
 • Sa decida asupra solutiilor si continutului acordului de mediere;

Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti  pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.

 

Drepturile mediatorului:

 

 • decide, daca medierea este solutia potrivita pentru rezolvarea disputei dintre parti;
 • convoaca partile la sedinta informativa privind procedura medierii;
 • solicita partilor si avocatilor prezenti sa semneze acordul de confidentialitate cu privire la informatiile divulgate de parti in timpul sedintei de mediere;
 • incaseaza onorariul convenit cu partile prin contractul de mediere;
 • stabileste regulile si conduce procesul de mediere;
 • poate solicita cu acordul partilor punctul de vedere al unui specialist (expert) din domeniul in care a aparut conflictul;
 • denunta contractul de mediere, atunci cand in situatia putin probabila mediatorul considera necesara intreruperea medierii.

Ce efecte juridice produce acordul de mediere?

 1. Pentru cauzele aflate deja pe rolul instantelor de judecata:

Potrivit art.63, alin.3 din Legea 192/2006, cu modificarile ulterioare, privind medierea, acordul de mediere devine titlu executoriu pentru partile care se obliga, prin emiterea unei hotarari de expedient de catre instanta de judecata .Potrivit art.441, din Codul de procedura civila, hotararea de expedient este data de judecator printr-un singur termen, tinand cont de acordul de mediere redactat de mediator, dupa verificarea conditiilor de fond si de forma prevazute de lege.(fara amanari; fara interogatorii; fara martori; fara expertize sau alte probe; fara timp pierdut pe bancile salii de judecata). Acordul de mediere va constitui dispozitivul hotararii judecatoresti.

 1. Pentru cauzele care nu au fost inaintate inca instantei de judecata

Potrivit art.638, alin.1, punctul 2 Cod procedura civila, autentificarea acordului de mediere de catre notar, constituie titlu executoriu. Prin titlu executoriu se intelege acel inscris autentic in baza caruia executorul judecatoresc, obliga silit debitorul la repararea prejudiciului creat creditorului.

Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti  pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.

Tipurile de dispute si litigii care pot fi solutionate prin mediere:

 

 • Cauze civile
 • Cauze comerciale
 • Familie
 • Litigii de munca
 • Litigii financiar-bancare
 • Protectia Consumatorului
 • Proprietate intelectuala
 • Malpraxis medical;
 • Asociatii de proprietari;
 • Cauze penale;

Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.