Contencios Administrativ


Contencios Administrativ


Juristii Jurimed, ofera consultanta si asistenta juridica persoanelor persoanelor fizice autorizate si juridice la instantele de toate gradele si la autoritatile publice cu atributii jurisdictionale in domeniul:

-intocmire cereri, adrese, memorii, etc;

-anulare procese verbale de sanctionare si contraventie, emise de autoritati publice;

-anulare acte administrative;

-nesolutionarea in termenul legal a cererilor de catre autoritatile publice;

-refuzul nejustificat a autoritatilor publice de a rezolva o cerere referitoare la la un drept sau un interes legitim.

Potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificarile ulterioare, "orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins, sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat cat si public.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ si persoana vatamata intr-un drept al sau sau interes legitim printr-un act cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.(......)

Persoana vatamata in drepturile sau in interesele sale legitime prin ordonante sau dispozitii din ordonante ale Guvernului neconstitutionale, se poate adresa de asemenea instantei de contencios administrativ.

Legislatie sumara:

Legea nr.554/2004 privind contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002
privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;

Codul fiscal din Romania cu modificarile ulterioare;

Codul de procedura fiscala din Romania cu modificarile ulterioare;

Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.