Cercetare stintifica


VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI DE CERCETARE STIINTIFICA

VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI DE CERCETARE STIINTIFICA

(1) Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică se acordă străinilor în baza
avizului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi al Oficiului Român pentru Imigrări.
(2) Avizul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică se eliberează la solicitarea unităţilor şi instituţiilor
de cercetare-dezvoltare, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) unităţile de cercetare-dezvoltare să fie atestate în condiţiile legii;
b) să existe un acord de primire între unităţile prevăzute la lit. a) şi cercetătorul care a fost acceptat să
desfăşoare activităţi în cadrul unui proiect de cercetare ştiinţifică. Forma şi condiţiile în care se încheie
acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.

Pentru consultanta faceti o programare pe adresa de email:
jurimedoffice@gmail.com