Autorizatii de munca


Autorizatii de munca

1.AUTORIZATII DE MUNCA

Avocatii Jurimed ajuta orice persoana juridica romana sau straina ce desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei sa angajeze personal cu contract individual de munca din Spatiul Economic European si Tari Terte UE , oferind urmatoarele servicii:

-Selectie de personal

-Intocmire documentatie autorizatie de munca

-Asistenta specializata depunere si ridicare autorizatii de munca

-Asistenta juridica in relatiile cu Inspectoratul Genneral pentru Imigrari, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educatiei ,Cercetarii, Tineretului si Sportului.

-Intocmirea si depunerea rapida a actelor pentru avize de munca straini.

-Intocmirea si depunerea rapida a actelor pentru autorizatii de munca straini.


Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.

        INFORMATII DE BAZA:


  Strainii cu sedere legala pe teritoriul Romaniei pot fi incadrati in munca doar in baza avizului de angajare eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrari.

  Prin exceptie , nu este necesara obtinerea avizului de angajare pentru incadrarea in munca pe teritoriul Romaniei a strainilor din urmatoarele categorii:


a) strainii al caror acces liber pe piata muncii din Romania este stabilit prin tratate incheiate de Romania cu alte state;

b) cetatenii resortisanti ai Uniunii Europene ;

c) strainii care urmeaza sa desfasoare activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica, si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei nationale, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii;

d) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;

e) strainii care sunt numiti la conducerea unei filiale, reprezentante sau sucursale de pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, in conformitate cu actele prevazute de legislatia romana care fac dovada in acest sens;

f) strainii titulari ai dreptului de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei;

g) strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei in calitate de membri de familie ai unui cetatean roman;

h) strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii;

i) strainii titulari ai dreptului de sedere temporara acordat potrivit prevederilor art. 130 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) strainii care au beneficiat anterior de un drept de sedere pe teritoriul Romaniei de cel putin 3 ani, in calitate de membri de familie ai unui cetatean roman si care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 64 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

k) strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania;

l) solicitantii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piata fortei de munca potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, daca se mai afla in procedura de determinare a unei forme de protectie;

m) strainii tolerati, pe perioada cat li s-a acordat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei

n) Strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei fara aviz de angajare numai cu contract individual de munca cu timp partial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

  Avizul de angajare se elibereaza de catre Inspectoratul General pentru Imigrari la cererea angajatorului daca sunt indeplinite conditiile generale si conditiile speciale prevazute de lege in functie de tipul de lucrator.


 Conditiile generale pentru eliberarea avizului de angajare sunt urmatoarele:


a)angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala desfasoara efectiv activitatea pentru care solicita incadrarea in munca a strainului;

b)angajatorul are achitate obligatiile catre bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;

c)angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infractiune prevazuta de Codul muncii ori pentru o infractiune contra persoanei savarsita cu intentie, prevazuta de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul penal;

d)angajatorul nu a fost sanctionat pentru munca la negru , in ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii;

e)contingentul anual pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca stabilit de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in concordanta cu politica privind migratia fortei de munca si luand in considerare situatia pietei muncii din Romania nu a fost epuizat;

f)strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze in munca indeplineste conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) si h), art. 11 si art. 27 alin. (2) lit. c) si e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu se afla in vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrarii in Romania prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


SANCTIUNI SI CONTRAVENTII:


Primirea la munca a pana la 5 straini fara drept de munca pe teritoriul Romaniei constituie contraventia prevazuta la art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii.

In cazul in care contraventia priveste primirea la munca a unor straini cu sedere ilegala pe teritoriul Romaniei, se poate aplica si una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:

a)pierderea totala ori partiala a dreptului angajatorului/beneficiarului de prestari de servicii de a beneficia de prestatii, ajutoare ori subventii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, pentru o perioada de pana la 5 ani;

b)interzicerea dreptului angajatorului/beneficiarului prestarii de servicii de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la 5 ani;

c)recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor ori subventiilor publice, inclusiv a fondurilor Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, atribuite angajatorului/beneficiarului prestarii de servicii pe o perioada de pana la 12 luni inainte de constatarea faptei;

d)inchiderea temporara sau definitiva a punctului ori a punctelor de lucru in care s-a savarsit contraventia sau retragerea temporara ori definitiva a licentei de desfasurare a activitatii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 35 si 36 se fac de catre lucratorii Inspectoratului General pentru Imigrari si de catre inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca.