Activitati religioase


VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ACTIVITATI RELIGIOASE

VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ACTIVITATI RELIGIOASE

Viza de lungă şedere pentru activităţi religioase se acordă străinilor, la cerere, de către misiunile diplomatice
şi oficiile consulare ale României din ţara în care aceştia îşi au reşedinţa sau domiciliul, în următoarele
condiţii:
a) existenţa avizului Secretariatului de Stat pentru Culte. Avizul se acordă străinilor care desfăşoară
activităţi similare în ţara de origine sau de reşedinţă, după consultarea autorităţii naţionale în domeniul
combaterii terorismului;
b) dovada calităţii de reprezentant al unei organizaţii religioase legal înfiinţate în România;
c) dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere, la nivelul a 3 salarii medii pe economia naţională;
d) dovada asigurării medicale şi că nu suferă de boli care pot pune în pericol sănătatea publică;
e) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau a altui document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine a străinului.

Pentru consultanta faceti o programare pe adresa de email:
jurimedoffice@gmail.com