Activitati profesionale


VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ACTIVITATI PROFESIONALE

VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ACTIVITATI PROFESIONALE

Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale se acordă străinilor care urmează să
exercite pe teritoriul României profesii liberale reglementate prin legi speciale, cu prezentarea următoarelor documente:
a) dovada îndeplinirii condiţiilor legale de exercitare a profesiilor respective;
b) dovada faptului că în ţara de origine practică o profesie similară cu cea pe care intenţionează să o
desfăşoare în România;
c) asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei;
d) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.
Pentru consultanta faceti o programare pe adresa de email:
jurimedoffice@gmail.com