Activitati economice


VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ACTIVITATI ECONOMICE

VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ACTIVITATI ECONOMICE


Viza de lungă şedere pentru activităţi economice se acordă străinilor care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi economice organizate şi reglementate prin legi speciale şi care prezintă următoarele documente:
a) dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legea specială;
b) asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei;
c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.
Străinilor li se aplică în mod corespunzător prevederile legislaţiei speciale privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Pentru consultanta faceti o programare pe adresa de email:
jurimedoffice@gmail.com

VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ACTIVITATI ECONOMICE

1.VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ACTIVITATI ECONOMICE


Viza de lungă şedere pentru activităţi economice se acordă străinilor care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi economice organizate şi reglementate prin legi speciale şi care prezintă următoarele documente:
a) dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de legea specială;
b) asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei;
c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.
Străinilor li se aplică în mod corespunzător prevederile legislaţiei speciale privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Pentru consultanta faceti o programare pe adresa de email:
jurimedoffice@gmail.com


2.VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ACTIVITATI PROFESIONALE

Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale se acordă străinilor care urmează să
exercite pe teritoriul României profesii liberale reglementate prin legi speciale, cu prezentarea următoarelor documente:
a) dovada îndeplinirii condiţiilor legale de exercitare a profesiilor respective;
b) dovada faptului că în ţara de origine practică o profesie similară cu cea pe care intenţionează să o
desfăşoare în România;
c) asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei;
d) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.
Pentru consultanta faceti o programare pe adresa de email:
jurimedoffice@gmail.com