Activitati comerciale


VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ACTIVITATI COMERCIALE

VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ACTIVITATI COMERCIALE


Acest tip de viză se acordă, pe baza avizului Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, străinilor care sunt acţionari ori asociaţi, cu atribuţii de conducere sau de administrare,ai unor societăţi comerciale, persoane juridice române, care urmează să realizeze o investiţie, în condiţiile prezentului articol.

Avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine se acordă străinilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) prezintă un plan de afaceri in conditiile stabilite de lege;

b) fac dovada, printr-un singur extras de cont eliberat de o bancă din România pe numele persoanei fizice cetăţean străin, solicitant al avizului, că dispun de fondurile necesare desfăşurării activităţii, în valoare de cel puţin 100.000 euro, pentru străinii asociaţi într-o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 150.000 euro, pentru străinii acţionari într-o societate pe acţiuni;

c) vor realiza, în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, o investiţie potrivit planului de afaceri prevăzut la lit. a), aducând un aport de capital sau tehnologie în valoare de minimum 100.000 euro pentru o societate cu răspundere limitată şi de cel puţin 150.000 euro pentru o societate pe acţiuni;

d) prin activitatea pe care o presupune investiţia propusă, aceasta va crea, în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, cel puţin 10 noi locuri de muncă pentru o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 15 noi locuri de muncă pentru o societate pe acţiuni.

În cazul societăţilor cu 2 sau mai mulţi asociaţi ori acţionari, care solicită acordarea avizului, condiţiile prevăzute mai sus se vor analiza pentru fiecare solicitant în mod separat, valoarea investiţiei ce urmează a fi realizată şi numărul locurilor de muncă ce urmează a fi create majorându-se în mod corespunzător, în funcţie de numărul solicitanţilor de aviz.

Străinii care au mai obţinut anterior un aviz din partea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine sau a Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine pot solicita eliberarea unui alt aviz, în condiţiile prezentului articol, în următoarele situaţii:

a) dovedesc imposibilitatea obiectivă de realizare a planului de afaceri anterior;

b) dovedesc că au realizat planul de afaceri anterior.

Solicitarea de viză va fi însoţită de următoarele documente:

a) avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine;

b) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică;

c) asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei;

d) dovada asigurării condiţiilor de cazare.

Cererea însoţită de documentele prevăzute mai sus se depune la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României şi se transmite, prin intermediul Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Oficiului Român pentru Imigrări, pentru avizare conform competenţelor.

Avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine este valabil 6 luni de la data emiterii şi are drept scop constatarea îndeplinirii condiţiilor tehnice, de utilitate şi fezabilitate economică a investiţiei ce urmează a fi implementată de către cetăţeanul străin.

Pentru consultanta faceti o programare pe adresa de email:

jurimedoffice@gmail.com